Csapatépítő és együttműködési készségfejlesztő tréning

Csapatépítő és együttműködési készségfejlesztő tréning

Csapatépítő és együttműködési készségfejlesztő tréning

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 30

ÓRASZÁM: 9

Célja, hogy a résztvevők gyakorlati készségeiket fejlesszék, amelyek elősegítik a versenyképes együttműködést, a csoportban való együttműködést, a csoportkonfliktusok feloldását. A csapatmunka, az összetartozás jelenti egy szervezet működésének erejét és hatékonyságát. Ennek szinten tartása és fejlesztése a tréning célja. Indoor és outdoor elemeket tartalmazó tréning, amely segíti a szervezeti kultúra fejlesztését. A program célja továbbá a csoport elemzése. Ezen belül az egyén, valamint a csoport önértékelése, írásos formában való visszajelzés készítése. A csoporton belül az egyének, valamint a csoport egészének belső és külső viselkedésformáinak felismerése és rendszerezése, az egyes viselkedésformák elemzése, hídépítés az egyének között. A csoportszerepek és csoportfolyamatok elemzése és egyéni szerepdiagnózis készítése. A program céljai között szerepel a csoportfejlesztés, a csoportelemzésre épülő fejlesztési elemek meghatározása, a csoporton belüli egyéni és csoportos konfliktusok menedzsmentje, ami fejleszti az eredményes és hatásos, konfliktusok során alkalmazható kommunikációs technikákat, megismerteti a hatékony kommunikációt gátló tényezőket, és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez a konfliktusok során.

Fejleszti a résztvevők gyakorlati készségeit, melyben a kooperáció elsajátításával, önismereti szintek emelésén keresztül lehetővé teszi a csoport tagjai számára az eredményes integrációs cselekvések alkalmazását. Fejleszti az egyének csoporton belüli együttműködési képességét, kibővíti és elmélyíti a csoporton belüli munkamegosztás feltételeinek kialakítására vonatkozó ismereteket. Javul az egyének csoporton belüli kommunikációja, valamint a csoport más csoportokkal való kommunikációs képessége. Fejleszti a csoporttagok egymással, valamint külső szereplőkkel való konfliktus-megértési, konfliktuskezelési képességeit, ismereteit. A csoport tagjai saját team-szerepeik megismerésével képessé válnak egy adott csoportban való együttműködésre.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események