Gyakorlati konfliktuskezelés SZTK-A-032023/2017

Gyakorlati konfliktuskezelés   SZTK-A-032023/2017

Gyakorlati konfliktuskezelés SZTK-A-032023/2017

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 16

ÓRASZÁM: 9

Képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerjék a saját konfliktus-magatartásukat, a konfliktusok fajtáit és megoldásukat, tudatosítsák a különböző lehetőségeket és konfliktusokat, megismerjék a konfliktusdinamikát, a konfliktusok cirkulációját, hogy a résztvevők felismerjék a konfliktusmenedzsment során a személyiségstílusokat, és a későbbiekben alkalmazzák is. A képzés célja továbbá, hogy feladat megoldások során a résztvevők megtapasztalják, hogyan lehet a konfliktusokat konstruktívan átbeszélni, azonosulni a vitapartnerrel, a kritikát kezelni, megtanulni az aktív hallgatást és az érzelmekkel való bánásmódot.

Fejleszti az egyén konfliktuskezelési alapismereteit, fejleszti a konfliktusok során kialakítandó konfliktus-magatartását. Fejleszti a konfliktusok kezelésére alkalmazható készségeit, gyakorlati módszereit. Kibővíti az ismereteit a konfliktusfajtákról, hogy helyesen sorolja be őket a megoldásukhoz, fejleszti az eredményes és hatásos, konfliktusok során alkalmazható kommunikációs technikákat, megismerteti a hatékony kommunikációt gátló tényezőket és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez a konfliktusok során. Kifejlődik az érzéke a különböző személyiségek igényeinek konfliktushelyzetben való felismeréséhez. A konfliktusok konstruktív kezdeményezéséhez tömör és könnyen megjegyezhető vezérfonallal, gyakorlati ismeretet kap. Empatikus képességének fejlesztésével egy másik személy szubjektív valóságába történő beleélés képessége fejlődik. Kialakul, valamint fejlődik a kritikával való produktív bánásmódja, érzelmi intelligenciája, érzelmeivel való bánásmódja, és ezeket az eszközöket alkalmazni tudja a gyakorlatban. A konfliktusok megelőzésére a gyakorlatba átültethető ismereteket szerez.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események