Hatékony értekezlet

Képzés leírása

Minimális létszám: 10

Maximális létszám: 25

Óraszám: 16

 A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony értekezlet mibenlétét, ismérveit, az értekezletek típusait és a megfelelő időben, helyen és szituációban való alkalmazását. Az értekezletek tartásának szabályszerűségeit az előkészítéstől a levezetésen át az értekezlet lezárásig, sőt az utókövetésig. Cél, hogy megismerjék az értekezlet formáit és jellemzőit, és alkalmazni tudják a típusoknak megfelelő vezetői eszközöket, felismerjék a napirend fontosságát, hatékonyan tudják kialakítani az értekezlet időkeretét és struktúráját. Be tudják tartani az időkeretet, be tudjanak vonni minden résztvevőt, ki tudják alakítani az őszinte lékkört, képesek legyenek kezelni a problémás embereket. Megismerjék a döntés-előkészítő és a hatékony döntéshozatali technikákat. Képesek legyenek akciótervet kidolgozni, illetve kidolgoztatni az értekezleten elhangzottak alapján, strukturált módon tudják rögzíteni az értekezlet egészét és a későbbiekben képesek legyenek nyomon követni az értekezleten elhangzott megállapodások és kiosztott feladatok teljesítését.

Fejleszti az önismeretet, segít felismerni az egyén saját értekezlet-vezetési stílusát, tudatosítja és fejleszti a vezetői hatékonyságot és a vezetői kommunikáció során használható készségeket Fejleszti az irányítás képességét és a vezetői önértékelést. Fejleszti az időgazdálkodás és a maximális időkihasználás képességét. Megismerteti a kritizálás, kérés, követelés, dicséret szabályait. Új meggyőzési technikákat ismertet meg és fejleszti a már meglévőket. Felismerteti, hogy a vezetői motiváció, a sikeres ösztönzés előfeltétele a hatékony kommunikáció. Fejleszti a munkatársak személyiségtípusainak felismerését és a velük leginkább hatékony kommunikáció megtalálását. Növeli a döntéshozatal gyorsaságát.

Engedélyszám: E-001132/2015/D006

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események