Hatékony kommunikáció írásban és szóban

Hatékony kommunikáció írásban és szóban

Hatékony kommunikáció írásban és szóban

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 16

ÓRASZÁM: 9

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció fogalmát, folyamatát és szabályszerűségeit, alkalmazni tudják az írásbeli- és szóbeli kommunikáció különböző formáit. Fontos, hogy felismerjék, a kommunikáció fejlesztéséhez elengedhetetlen az önismeret és annak fejlesztése. Továbbá cél, hogy elsajátítsák az írásbeli- és szóbeli kommunikáció során elengedhetetlen készségeket és gyakorlatok, feladatok, esetelemzések során fejlesszék ezeket. Cél, hogy a tréning hozzásegítse a résztvevőket ahhoz, hogy képesek legyenek magabiztosan és eredményesen kifejezni gondolataikat, véleményüket szóban és írásban egyaránt, sikeresebbé váljon és erősödjön a verbális és nonverbális kommunikációjuk közötti összhang. Valamint cél, hogy megtapasztalják az egyirányú és kétirányú kommunikáció különbségeit, az írásbeli-, szóbeli- és nonverbális kommunikáció gyakorlatát és különbséget tudjanak tenni a szervezeten belüli és a külső kommunikáció között.

Fejleszti az önismeretet, tudatosítja és fejleszti a különböző személyközi kapcsolatokban használható készségeket, fejleszti a viselkedés- és stílus aspektusait, valamint az egyén hatékonyságát a kommunikáció során. Kibővíti az eredményes és hatásos kommunikációs technikákat, megismerteti a hatékony kommunikációt gátló tényezőket és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez. Ezen túl megismerteti a visszacsatolás szabályait, valamint megmutatja a visszajelzés és a kritika közötti különbségeket. Bemutatja a kérdések és a hallgatás jelentőségét. Továbbá fejleszti az egy- és kétirányú kommunikációs képességeket, a verbális és nonverbális kommunikációs képességeket, valamint új írásbeli-, szóbeli- és nonverbális technikákat ismertet meg. Bemutatja a kommunikációs hibákat és segít azok kiküszöbölésében.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események