Hatékony prezentációs technikák

Hatékony prezentációs technikák

Hatékony prezentációs technikák

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 30

ÓRASZÁM: 9

A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék az információk befogadásának korlátait, és az aktív figyelem fenntartására alkalmas eszközöket sajátítsanak el. Prezentációjukat legyenek képesek az adott kommunikációs célcsoport igényeire szabni, ismerjék meg azokat a felkészülési feladatokat és előadói fogásokat, amelyek élményszerűvé tehetik prezentációval kísért előadásaikat. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők előadói készségei fejlődjenek, ismerjék az érzékelés teljes kihasználására törekvő legújabb prezentációs modelleket és eszközöket.

Fejleszti a tanulást megalapozó megismerési folyamatokat és módokat, az információfeldolgozás folyamatát, az emlékezet működési elveit az információk rögzítésében.

Ismeri az aktív figyelem maximális idejét a különböző életkorokban, az aktív figyelem fenntartásának módjait. Képes a memóriából való előhívás sikerességének növelésére, alkalmazni tudja az egyirányú kommunikációs modell megtörésének technikáit, a hallgatóság figyelem fókuszálását irányítani képes.  Tud prezentációt készíteni és a célcsoport igényeihez alkalmazkodva kongruens módon előadni. Előadói szerepkörben szakmai önismerete fejlődik. Fejlődik a mondandója szelektálásában, auditív, vizuális és kinesztetikus megjelenítésének megválasztásában, előadói nyelvhasználatának és stílusának alkalmazásában.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események