Interkulturális kommunikáció

Interkulturális kommunikáció

Interkulturális kommunikáció

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 30

ÓRASZÁM: 9

A képzési program célja, hogy gyakorlatorientált módon elősegítse az eltérő kultúrákban, értékrendszerekben, szokásvilágokban szocializálódott emberek érintkezését, kommunikációját és képessé tegye a képzés résztvevőit a konstruktív, értő, gazdagító és termékeny kooperációra. A képzési program további célja az érzelmi és szociális intelligencia (EQ) kulturális vetületeinek tapasztalati elmélyítése, a kulturális különbözőségek, egyediségek iránti érzékenység erősítése. A tréning segítséget nyújt a kulturális sokkhatás enyhítésében, a résztvevők napi munkája során felmerülő gyakorlati problémák, konfliktusok megoldásában, a világ bármely országából érkezőkkel szemben.

A résztvevők ismerni fogják adott országok alapvető szokásait, kommunikációs különbségeket, verbális és nonverbális kommunikációs sajátosságokat.

Megismernek tárgyalási alapszabályokat. Érzékenyebbé és elfogadóbbá válnak a kulturális különbözőségekkel és azok egymásra hatásával szemben.

Megismerik a gesztusok erejét és fontosságát. Bővítik ismeretüket az univerzális és legnépszerűbb gesztusok, és jelentésük – jellegzetes mimika, mozdulatok, jelzések kézzel, szemmel, arckifejezéssel, mimikával, hangokkal, stb. – terén. Ismerni fogják az ajánlott, bizalomerősítő, az együttműködést erősítő, valamint kerülendő, sértő gesztusokat.

Erősödik az érzelmi és szociális érzékenységük az emberi kapcsolatok kezelésében. Fejlődik empátiájuk. Képesek lesznek az interkulturális kommunikáció használatára arányos önérvényesítési technika alkalmazása közben. Konstruktívabban fognak viszonyulni más kultúrából érkezők nézeteihez.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események