Irányított problémamegoldás

Irányított problémamegoldás

Irányított problémamegoldás

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 30

ÓRASZÁM: 9

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a problémafeltárás eszközeit és különböző technikáit, a problémakiváltó okok, okozatok vizuális megjelenítésének módjait. Legyenek képesek a kiváltó okokat hierarchikus sorrendbe helyezni, és a beavatkozásra tett lépéseket azokhoz a megfelelő sorrendben hozzárendelni. Legyenek képesek a problémafeltárásba a team összes tagját bevonni, arra motiválni, facilitátori eszközökkel legyenek képesek a beszélgetést mederben tartani. Ismerjék a moderátori technikákat a csoportszerepek működtetésében, a kognitív /érzelmi elakadások feloldásában, tudják a csoport megoldó képességét maximálisan kihasználni. A résztvevők facilitátori, moderátori készsége, és szakmai önismerete fejlődjön.

A résztvevők megismerik a problémafeltárás módszertanát, annak technikáit. Képesek lesznek felismerni, azonosítani a problémákat. Megismerik a problémamegoldás folyamatát. Megismerik a hat gondolkodó kalap módszerét, képesek lesznek problémáik során hatékonyan alkalmazni azt.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események