Karrier (önmenedzselés) és életpálya

Karrier (önmenedzselés) és életpálya

Karrier (önmenedzselés) és életpálya

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 16

ÓRASZÁM: 9

A továbbképzés célja a karriertervezéshez, életpályához kapcsolódó kulcsképességek azonosítása mellett az alapvető munkaerő-piaci ismereteknek a közvetítése. Az önismeret ráirányítja a figyelmet a személyiség olyan, a pályaorientációt meghatározó összetevőire, mint az érdeklődés, az értékek, a munkamotiváció vagy a teljesítménymotiváció. Konkrét cél a saját erőforrások feltárása, a kompetenciák azonosítása, a folyamatos döntéshozatal tudatosítása és a különböző élethelyzetekben történő választási alternatívák megismerése.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események