Kommunikációs tréning vezetőknek

Kommunikációs tréning vezetőknek

Kommunikációs tréning vezetőknek

Képzés leírása

Minimális létszám: 10

Maximális létszám: 30

Óraszám: 16

 A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a vezetés fogalmát és funkcióit, a vezetés – szervezés – kommunikáció rendszerösszefüggéseit, a vezetési stílusokat és a sikeres ösztönzés technikáját, a vezetői kommunikáció folyamatát és szabályszerűségeit. Megismerjék a személyészlelés klasszikus elméleteit és megértsék mások viselkedésének mozgatórugóit. Megismerjék a sikeres vezető tulajdonságait, képességeit és felismerjék a nonverbális kommunikáció jelentőségét, a munkahelyi kommunikáció útjában álló akadályokat, a vezetői kommunikáció motivációs szerepét. További cél, hogy a vezetői kommunikációban megfelelő módon alkalmazzák a visszajelzést, dicséretet, bírálatot, értékelést, ehhez pedig érdemes megismerni a személyiségjegyek határait. Valamint cél, hogy a tréning hozzásegítse a résztvevőket ahhoz, hogy eredményes megbeszéléseket, tárgyalásokat folytathassanak.

Fejleszti az önismeretet, segít felismerni az egyén saját vezetési stílusát, tudatosítja és fejleszti a vezetői hatékonyságot és a vezetői kommunikáció során használható készségeket, valamint fejleszti a vezető hatékonyságát a kommunikációban. Kibővíti az eredményes és hatásos kommunikációs technikákat, megismerteti a hatékony kommunikációt gátló tényezőket és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez. A vezetőket képessé teszi arra, hogy felismerjék a kommunikáció torzulását okozó tényezőket, és hogy képesek legyenek különböző eszközöket alkalmazni a félreértések elkerülésére. Ezen túl megismerteti a kritizálás, kérés, követelés, dicséret szabályait. Új tárgyalási és meggyőzési technikákat ismertet meg és fejleszti a már meglévőket. Felismerteti, hogy a vezetői motiváció, a sikeres ösztönzés előfeltétele a hatékony kommunikáció.

Engedélyszám: E-001132/2015/D004

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események