Önismereti útmutató

Önismereti útmutató

Önismereti útmutató

Képzés leírása

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 16

ÓRASZÁM: 10

A képzés célja tisztázni az önismeret fogalmát, szintjeit, a személyiségfejlesztéssel való kapcsolatát, és az ezzel kapcsolatos felismerések során eljutni az önelfogadás és önszeretet fogalmak megismeréséhez, majd e fogalmak tartalmát és jelentőségét a résztvevők a saját személyiségükre és életükre vonatkozóan tudatosan ismerjék, használni tudják a mindennapokban. Olyan technikák megismerése, amivel a résztvevők áttekinthetik saját személyiségük összetevőit, megismerhetik önmaguk határait és lehetőségeit, betekinthetnek saját viselkedésük mozgatórugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, képességet szerezzenek arra, hogy helyesen megítéljék saját szerepüket és annak hatását mind a munkájukban, mind pedig az emberi kapcsolataikban. Célja továbbá, hogy a résztvevők fel tudják ismerni saját erősségeiket, fejlesztendő területeiket, el tudják fogadni önmagukat. Segítséget kapjanak az énhatáraik feltérképezéshez. Felismerjék, hogy miért fontos önmaguk megismerése és hogy az önismeret mennyiben tudja támogatni őket munkájuk során, de akár a civil életben is. A helyes önismeret és a személyiségük megismerése segítségükre lehet a munkájuk során előforduló előítéletesség, a kommunikációs nehézségek, a csoportnormák és az egyéni értékrend ütközése során előforduló – akár konfliktusokkal járó – helyzetekkel való eredményes megbirkózáshoz. További fontos cél, hogy a résztvevők a helyes önismeretük alapján pozitív minták szerint tudjanak viszonyulni a feladataikhoz, képesek legyenek értékes és örömet adó tevékenységként azonosulni a munkájukkal, erősödjék önbecsülésük.

Fejleszti a résztvevők éntudatosságát (önismeret, önértékelés, önbizalom), empatikus készségét (mások megértését és fejlesztését, szükségleteik felismerését, sokszínűség értékelését, érzelmi feszültségek érzékelését), társas készségeiket (befolyásolás, kommunikáció, kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem). A tréning segítséget nyújt felismerni az alapvető személyiségvonásainkat, a másokkal való hasonlóságunkat, különbözőségeinket, elfogadni önmagunkat erősségeinkkel és gyengeségeinkkel együtt. Felismerni azokat a tulajdonságainkat, amiken lehet változtatni, valamint a saját hibáink kiküszöbölésére való törekvés.

Engedélyszám: E-001132/2015/D033

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események