Stresszkezelés a mindennapokban

Stresszkezelés a mindennapokban

Stresszkezelés a mindennapokban

Képzés leírása

Minimális létszám: 10

Maximális létszám: 25

Óraszám: 16

 A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a stressz fogalmát, a stressz tényezőket, a szervezetünknek a stresszre adott reakcióit, azok kialakulásának menetét.  A szervezetük jelzéseit megismerve lehetőséget kapnak a rájuk ható stresszterhelést tudatosan kezelni. Ismerjék meg a túlzott stresszterhelésnek, mint rizikótényezőnek a szerepét, a kezeletlen stresszhatásoknak a pszichoszomatikus tünetekhez vezető útját a testi, lelki, szellemi területeken, majd a nem megfelelő stressztűrőképesség és stresszkezelés okozta betegségeket. Ismerjék meg a személyiségtípusokat, hogy a stresszhatások megélése és kezelése tanulható folyamat eredménye. Ismerjék meg az önismeret, a mások ismerete, a verbális és nonverbális kommunikáció, a tudatos és a tudatalatti üzenetértékének a szerepét a stresszüzenetek közvetítésében. További cél a stresszkezelési technikákba alapszinten betekintést kapjanak az asszertivitás, célállítás, időgazdálkodás, konfliktuskezelés területeiről, a tanulás fontosságáról az önfejlesztésben, kiterjesztve ezt az érzelmi intelligencia területére is.

 Fejleszti a stressz-ismereteket, melyek segítik az egyént abban, hogy olvasni tudjon a szervezete stresszjelzéseiből és tudatosabban, hatékonyabban tudja a stressztűrőképességét, az alkalmazkodó képességet fejleszteni és szükség esetén stresszlevezető technikákat alkalmazni. Segít felismerni a stressztúlterhelés egészséget veszélyeztető jelzéseit. Fejleszti az egyéni felelősségvállalás tudatosulását, életviteli szinten a feszültség levezetési technikák beépítésének fontosságát. Életmódbeli stresszkezelő technikák közös feltérképezésével képesek lesznek ezek közül személyre szabottan választva döntést hozni, célt állítani, időkeretekbe beilleszteni. Az interaktív csoportprogram fejleszti a csoport kommunikációs készségét, csapatépítő jellegét, az egymásra figyelés fontosságát, a meghallgatás, aktív hallgatás készségét, a humor, a nevetés stresszoldó erejének megtapasztalását.

Engedélyszám: E-001132/2015/D011

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események