Testbeszéd

Testbeszéd

Testbeszéd

Képzés leírása

Egyéni igények alapján nem képzés formában is

MINIMÁLIS LÉTSZÁM: 10

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 30

ÓRASZÁM: 9

A képzés célja, olyan módszertani eszközök átadása, melyeket a mindennapi kommunikáció, tárgyalás során eredményesen tudnak alkalmazni. Betekintés nyújtása azon technikák alkalmazásában, mellyel meggyőzőbben tudjuk érdekeinket képviselni: hogyan tudjuk leghatékonyabban érvényesíteni a partnerről szerzett ismereteket, hogyan nyerhetjük el a másik fél bizalmát, hogyan kezeljük az ellenérveket. A program a non-verbális kommunikáció a tudatalattink üzeneteinek megértését teszi lehetővé. Az érzelmi alapon hozott döntések felismerése és beszélgetőpartnerünk metakommunikációjának értelmezésével. A tenyér és kéz irányításának eszközei. Kézfogási stílusok elemzése. Őszinteség érzékelése. A szándékos megtévesztés eszközei.

A résztvevő elsajátítja a tesztbeszéd non-verbális kommunikáció elemeinek ismeretét. Képes felismerni a gesztusok, kézjelek, érzelmi megnyilvánulások lelki tartalmát. Fejlődik önbizalma, pozitív gondolkodása. Megérti és megtanulja a testbeszéd üzenetei Képes lesz a hatékonyabb önérvényesítésre. Magabiztosabb lesz fellépése. Képes lesz eredményes segítségnyújtásra nehézségeket okozó élethelyzetekben, hatékony konfliktuskezelésre a testbeszéd elemeinek, eszközeinek segítségével. Képes lesz a másik ember rejtett szándékainak, érzelmeinek megfejtésére.

Érdeklődés

Jelentkezést segítő mentor

Babics Anett
+36 30 332 7587

Kapcsolódó Események